Diversity Works New Zealand | 0800 DIVERSITY (348 377) | 09 525 3023

Top

Kia Mārama Ake

He āwhina mātou i a Aotearoa kia mārama ki ngā painga o te kanorau – me te painga ōna ki te tārai i te ahurea whakahaere pai ake

Ako atu

Kia Pai Ake te Kōtui

Kua whakaritea ā mātou ratonga hei āwhina i a koe ki te tata ‘kōtui’ i te kanorau ki roto i ō kaupapahere me ō tikanga

Ako atu

Kia Pai Ake ngā Putanga

Ka tautoko ngā pūrākau a ō mātou mema, i te kōrero ‘he whaikiko te kanorau’! Kia whakaawetia e ō rātou kitenga ...

Ako atu

Kei konei a Diversity Works NZ:

He tautoko, he tohutohu, he whakaawe i ngā whakahaere o Aotearoa kia whaihua-i-te-kanorau.

Ka waihangatia e te kanorau he ao whaihua ake, auaha ake, hihiri ake e whakakoi i tō tātou pūmanawa ki te kite me te tūhono ki te ao tūroa nei.

DKei tua noa atu te kanorau i te ‘iwitanga’ noa iho. He ‘matanui’, arā mō te katoa, he mea tautoko i te ira, te taera, te wairuatanga, te iwitanga me te pakeke.

Haere mai ki te tārai ahurea whakahaere e tautoko ana i te ōritenga, i te tika, he huarahi kia whai wāhi mai ngā tāngata katoa ki te ‘tautoko’. Ka harikoa koe mō te taha ki tō pakihi ka nui ake ngā hua.

He aha kei te Kanorau?

Tō mātou tū:

Diversity & Inclusion

Te Kanorau me te Matanui

He wāhi mahi matanui e whakanui ana i te rerekētanga me ngā āhuatanga kanorau ka mauria mai e te tangata ki te mahi.

Ako atu
Workplace Wellness

He Oranga ki te Mahi

He wāhi mahi ka tautoko i ngā mātāpono o te tautohe mahi mai, whaiaro mai, ka tautoko i te mahi hangore oti rā e tautoko ana i te oranga o te kaimahi.

Ako atu
Safe organisations

He Whakahaere Haumaru

He whakahaere tautoko tangata, tautoko matanui, aukati i te kiriweti, aukati i te whakahāwea.

Ako atu

Pūrākau Tangata – He Whaikiko-Te-Kanorau

Ka nui ake ngā hua mai i te Kanorau me te Matanui. Tirohia ka pēhea....

Ō Mātou Hoa Tautoko

Our Alliance Partners

CocaCola
Internal Affairs
Skill Highway
Te Puni Kōkiri
Diversity Works New Zealand

Sign up to our newsletter

Receive the latest diversity and inclusion news, research and training opportunities, and our monthly DWNZ Update.

Thanks, you're signed up!